Hyödyllisiä linkkejä

Linkkejä

 

Aivoliitto (aik. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto) www.aivoliitto.fi

Lasten ja nuorten kehityksellinen kielihäiriö (ent. kielellinen erityisvaikeus ent. dysfasia) Käypä hoito-suositus (2019)

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret) (kaypahoito.fi)

Kehityksellinen kielihäiriö: nuoren ammatinvalinnan tuki 9. luokan syksyllä:

https://www.kaypahoito.fi/nix02636

Kehitysvammaliiton Tikoteekki www.papunet.net/tikoteekki

Papunet  www.papunet.fi

Viittomakielen sanakirja http://suvi.viittomat.net

Opetusohjelmia ja apuvälineitä www.compaid.fi

Varhaisen oppimisen tuki www.peda.net/veraja/vartu

Virtuaalinen erityisopetuksen palvelukeskus www.vep-palvelu.fi

Leijonaemot ry www.leijonaemot.fi

Vammaispalvelujen käsikirja (THL) www.vammaispalvelujenkasikirja.fi

Puheterapeutteja www.puheterapeuttiliitto.fi

Helsingin seudun erilaiset oppijat www.lukihero.fi

EDU.FI - opettajan verkkopalvelu www.edu.fi

Niilo Mäki Instituuutti - oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö www.nmi.fi josta on saatavilla mm. Opas lukivaikeudesta lapsille ja Opas lukivaikeudesta vanhemmille

Perhesivut www.perheklubi.net

Adhd-keskus www.bvif.fi/startsida (på svenska), www.bvif.fi/startsida/suomeksi

Erityislasten muskarissa paikkoja vapaana http://www.khmusiikki.fi/index.php?mid=215

Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskus www.otuk.utu.fi

Kirjalinkkejä:

Celia äänikirjasto www.celia.fi

Kirjavinkkejä kannattaa kysellä kirjastonhoitajilta

Kirjain-animaatiot: http://www3.otava.fi/vipunen/kirjainanimaatiot.swf

Tietoa lukivaikeuksista, ladattavia luki- ja matematiikan opetusohjelmia ja tietoa mm. lukusujuvuuden opettamiseen www.lukimat.fi

Luetun ymmärtämisen tehtäviä: Lukiluukas http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/

[Kokoelma sekalaisia linkkejä lukemiseen ja äidinkieleen liittyen http://www.kolumbus.fi/mm.salo/LinkitAidinkieli.htm ]

Englanti:

Perunakellarin englannin harjoitukset http://www.perunakellari.fi/en.html

Kuvakirstun englannin harjoitukset http://www..kuvakirstu.net/index.htm