Hyödyllisiä linkkejä

Linkkejä

 

Aivoliitto (aik. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto) www.aivoliitto.fi

Lasten ja nuorten kehityksellinen kielihäiriö (ent. kielellinen erityisvaikeus ent. dysfasia) Käypä hoito-suositus (2019)

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret) (kaypahoito.fi)

Kehityksellinen kielihäiriö: nuoren ammatinvalinnan tuki 9. luokan syksyllä:

https://www.kaypahoito.fi/nix02636

Kehitysvammaliiton Tikoteekki www.papunet.net/tikoteekki

Papunet  www.papunet.fi

Papunetin kuvatyökalulla teet kätevästi leikkeihin toimintatauluja

Puheen ja kielenkehityksen haasteet voivat vaikeuttaa lapsen kykyä kertoa ajatuksistaan ja toiveistaan leikissä, tai ymmärtää leikin kulkua. Kuvien avulla voit helpottaa lapsen osallistumista leikkiin. Papunetin kuvatyökalu on ilmainen ohjelma, jossa voit vapaasti luoda omannäköisen ja omiin tarpeisiin sopivan toimintataulun. Aluksi voit käyttää toimintataulusta yksittäisiä kuvia kommunikoinnin tukena. Kuvien käytössä olisi hyvä kuitenkin siirtyä vähitellen lausetasoisen puheen tukemiseen. Materiaalit ja vinkit arkeen -sivuilta löydät Autoleikkiin tehdyn valmiin toimintataulun, jota voit käyttää halutessasi mallina.

Viittomakielen sanakirja http://suvi.viittomat.net

Opetusohjelmia ja apuvälineitä www.compaid.fi

Varhaisen oppimisen tuki www.peda.net/veraja/vartu

Virtuaalinen erityisopetuksen palvelukeskus www.vep-palvelu.fi

Leijonaemot ry www.leijonaemot.fi

Vammaispalvelujen käsikirja (THL) www.vammaispalvelujenkasikirja.fi

Puheterapeutteja www.puheterapeuttiliitto.fi

Helsingin seudun erilaiset oppijat www.lukihero.fi

EDU.FI - opettajan verkkopalvelu www.edu.fi

Niilo Mäki Instituuutti - oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö www.nmi.fi josta on saatavilla mm. Opas lukivaikeudesta lapsille ja Opas lukivaikeudesta vanhemmille

Perhesivut www.perheklubi.net

Adhd-keskus www.bvif.fi/startsida (på svenska), www.bvif.fi/startsida/suomeksi

Erityislasten muskarissa paikkoja vapaana http://www.khmusiikki.fi/index.php?mid=215

Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskus www.otuk.utu.fi

Kirjalinkkejä:

Celia äänikirjasto www.celia.fi

Kirjavinkkejä kannattaa kysellä kirjastonhoitajilta

Kirjain-animaatiot: http://www3.otava.fi/vipunen/kirjainanimaatiot.swf

Tietoa lukivaikeuksista, ladattavia luki- ja matematiikan opetusohjelmia ja tietoa mm. lukusujuvuuden opettamiseen www.lukimat.fi

Luetun ymmärtämisen tehtäviä: Lukiluukas http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/

[Kokoelma sekalaisia linkkejä lukemiseen ja äidinkieleen liittyen http://www.kolumbus.fi/mm.salo/LinkitAidinkieli.htm ]

Englanti:

Perunakellarin englannin harjoitukset http://www.perunakellari.fi/en.html

Kuvakirstun englannin harjoitukset http://www..kuvakirstu.net/index.htm