Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

 

Kaikkia kirjallisuusvinkkejä ei enää löydy kirjakaupoista, mutta kannattaa kokeilla tilailla lainaan kirjaston kautta!

 

T.Siiskonen, T.Ahonen, T.Aro & R.Ketonen (2004) (Eds) Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS-kustannus

T.Ahonen, T.Aro & T.Siiskonen (Eds) (2001) Sanat sekaisin. Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. PS-kustannus

A.J.Ayres (2008) Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia. PS-kustannus

Gillberg Christopher (2001) Nörtti, nero vai normaali? Aspergerin oireyhtymä lapsilla nuorilla ja aikuisilla. Atena Kustannus Oy 

Ei tyhmä vaan erilainen oppija (1998) Julkaisija: Helsingin seudun erilaiset oppijat ry HERO

U. Hyytiäinen-Ruokokoski (2001) Diagnoosina dysfasia uudistettu opas kielihäiriöisen lapsen vanhemmille. Aivohalvaus- ja afasialiitto.

U. Hyytiäinen-Ruokokoski (1993) Dysfasia kielen kehityksen erityisvaikeus. Aivohalvaus- ja afasialiitto.

O.Ikonen & P.Virtanen (2001) HOJKS Erilaisia oppijoita, erilaisia lähestymistapoja. PS-kustannus

O.Ikonen (2000) Oppimisvaikeudet ja opetus. PS-kustannus

A.Juvonen (1993) Skidikantti - lapsen tie objektista subjektiksi. Lasten keskussuojeluliitto. Saatavilla ilmaisen apdf-versiona osoitteesta www.skidikantti.com/kirja/skidikanttikirja.com

L.Laukkarinen & M.Rüfenacht (1998) Yhden asian mies - Asperger-lapsen kasvu aikuiseksi. Tammi 

Lerkkanen, M.-K. (2008) Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetukseen (2. painos). Helsinki. WSOY.

R.Taffel & M.Blau (1995) Kouluikä - viisautta ja vinkkejä varttuvien lasten kasvattajille. Lyhytterapia-instituutti Oy

E.Yack, S.Shutton & P.Aquilla (2001) Leikki linkkinä lapseen. PS-kustannus

K.Toivonen (2010) Kielellinen erityisvaikeus ammattilaisen silmin (opinnäytetyö) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/23345/Kielellinen%20erityisvaikeus.pdf?sequence=1

Linkki Aivoliiton verkkokauppaan:

http://www.aivoliitto.fi/aivoliitto_ry/oppaat_lehdet_ja_tuotteet/kielellinen_erityisvaikeus