Yhdistyksestä

Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry (rekisterinumero 186.260) (aiemmin Vantaan dysfasiayhdistys) on vanhempien perustama aktiivinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää kielellisestä erityisvaikeudesta sekä esimerkiksi lukihäiriöstä kärsivien lasten ja nuorten asioita pääkaupunkiseudulla.

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin vuonna 2003. Joten vuonna 2023 yhdistys juhlii 20-vuotista taivaltaan ja kiittää kaikkia vuosien varrella toimintaansa osallistuneita jäseniä ja kutsuun joukkoonsa uusia jäseniä.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 200 henkilöä. Jäseninä on perheitä, joiden lapsilla tai nuorilla on kehityksellinen kielihäiriö tai eriasteisia oppimisen ongelmia sekä mm. ammatti-ihmisiä kuten puheterapeutteja, ja myös muutamia päiväkoteja. Yhdistyksemme on paikallisesti tärkeä ja toimiva foorumi vertaistuelle mutta tarvittaessa esimerkiksi kotien ja koulujen väliselle yhteistyölle.

Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisin voimin. Toiminnan lähtökohtana on syrjäytymisen ehkäisy ja kuntouttavien tukitoimien tarjoaminen. Yhdistys tarjoaa tietoa ja tukea kielenkehityksen erityisvaikeuden (aik. kielellisen erityisvaikeuden, aik. dysfasian) omaavien lasten ja nuorten vanhemmille. Järjestämme erilaisia tapahtumia ja toimintaa kehityksellisen kielihäiriön omaaville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Tavoitteena on ideoida ja saada aikaan arkista toimintaa, joka tukee niin lasten kuin heidän vanhempiensa kasvamista ja jaksamista sekä edistää sosiaalisia suhteita.

Yhdistyksellämme ei ole kiinteää toimipaikkaa eikä toimistoa, mutta usein järjestämme tapahtumia Helsingin kaupungin omistamissa tiloissa Malminkartanossa (ns. Jaatisen Maja ry), jota vuokraamme tilaisuuksiimme.

 

Yhdistyksemme tarkoituksena on

valvoa kehityksellisen kielihäiriön kanssa elävien lasten ja heidän perheidensä etuja ja oikeuksia

  • kehittää päivähoito- ja kouluasioita sekä vapaa-ajan toimintaa ja osallistumista lapsille ja nuorille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö

  • koota kehityksellisen kielihäiriöön ja lasten elämään liittyvää tietoa ja välittää sitä jäsenistölle esim. luennot ja jäsenkirjeet

  • edistää yleistä tietämystä kehityksellisestä kielihäiriöstä sekä julkisuudessa että päättäjien keskuudessa

  • yhdistää huoltajia, joiden lapsilla on kehityksellinen kielihäiriö ja tukea heitä kasvatustyössään

  • koota yhteistoimintaan huoltajia ja kehityksellisestä kielihäiriöstä kiinnostuneita henkilöitä sekä asiantuntija- ja yhteistyöosapuolia

  • järjestää virkistys- ja harrastustoimintaa (lasten ja vanhempainkerho, perhekerho, retket, matkat jne.).