Yhdistyksestä

Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry (rekisterinumero 186.260) (aiemmin Vantaan dysfasiayhdistys) on vanhempien perustama aktiivinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää kielellisestä erityisvaikeudesta sekä esimerkiksi lukihäiriöstä kärsivien lasten ja nuorten asioita pääkaupunkiseudulla.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 230 henkilöä. Jäseninä on perheitä, joiden lapsilla on kielellinen erityisvaikeus tai eriasteisia oppimisen ongelmia sekä mm. ammatti-ihmisiä. Yhdistyksemme on paikallisesti tärkeä ja toimiva foorumi esimerkiksi kotien ja koulujen väliselle yhteistyölle.

Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisin voimin. Toiminnan lähtökohtana on syrjäytymisen ehkäisy ja kuntouttavien tukitoimien tarjoaminen. Yhdistys tarjoaa tietoa ja tukea dysfaattisten lasten ja nuorten vanhemmille. Järjestämme erilaisia tapahtumia ja toimintaa kielellisestä erityisvaikeudesta kärsiville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Tavoitteena on ideoida ja saada aikaan arkista toimintaa, joka tukee niin lasten kuin heidän vanhempiensa kasvamista ja jaksamista sekä edistää sosiaalisia suhteita.

Yhdistyksellämme ei ole mitään kiinteää toimipaikka, mutta usein järjestämme tapahtumia Helsingin kaupungin omistamissa tiloissa Malminkartanossa (ns. Jaatisen Maja ry), jota vuokraamme tilaisuuksiimme.

 

Yhdistyksemme tarkoituksena on

valvoa kielellisten erityisvaikeuksien kanssa elävien lasten ja heidän perheidensä etuja ja oikeuksia

  • kehittää päivähoito- ja kouluasioita sekä vapaa-ajan toimintaa ja osallistumista lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus

  • koota kielellisen erityisvaikeuteen ja lasten elämään liittyvää tietoa ja välittää sitä jäsenistölle esim. luennot ja jäsenkirjeet

  • edistää yleistä tietämystä kielellisestä erityisvaikeudesta sekä julkisuudessa että päättäjien keskuudessa

  • yhdistää huoltajia, joiden lapsilla on kielellinen erityisvaikeus ja tukea heitä kasvatustyössään

  • koota yhteistoimintaan huoltajia ja kielellisestä erityisvaikeudesta kiinnostuneita henkilöitä sekä asiantuntija- ja yhteistyöosapuolia

  • järjestää virkistys- ja harrastustoimintaa (lasten ja vanhempainkerho, perhekahvila, retket, matkat jne.).