Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen säännöt

10 § Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään 15.2.-15.3. välisenä aikana.

Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi ja päätettäviksi, mikäli kokous näin päättää.

Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
7. Käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja tilintarkastajien lausunto edellisen kalenterivuoden ajalta
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta kuluvalle kalenterivuodelle
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
11. Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset
12. Käsitellään muut talousarvioasiat
13. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle
14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
15. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
16. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallinto.
17. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista ja keskustellaan tai päätetään jäsenten vireillepanemista asioista.
 

 

Edelliset vuosikokoukset:

14.3.2015

5.3.2014

Tuleva vuosikokous:

12.3.2016